وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر محمد عباسی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

 

مطب دکترعباسی از 17 مردادلغایت 20شهریور تعطیل است بیماران محترم طی این مدت میتوانند به سایرهمکاران غدد که آدرس آنهادر  ذیل موجود است مراجعه نمایند

آدرس مطب پزشکان فوق تخصص غددومتابولیسم درمشهد به ترتیب حروف الفبا

جناب آقای دکترآدینه پور  خیابان رازی ساختمان پزشکان رازی  38553578

سرکارخانم دکتر ابوترابی  عارف 2سمت راست  38414238

سرکارخانم دکتر اربابی  پرستاریک ساختمان سروش طبقه سوم  38429855

سرکارخانم دکتربرقچی  کوهسنگی 4 ساختمان پارسا  38544011

سرکارخانم دکتر بنکداران  کوهسنگی 4پلاک 5 ساختمان صدراروزهای زوج   ...09152005883...38558300

سرکارخانم دکتربیگ یزدی  عصر سه شنبه بولوار دانش آموزکلینیک حضرت رسول(ص) صبح ها بیمارستان شریعتی وعلوی

جناب آقای دکترسید مرتضی تقوی  بولوار سجاد- چهارراه خیام ساختمان نگین  37676202

جناب آقای دکتر کاظم چاجی  احمدآباد محتشمی 4 ساختمان سلامت  38331006

جناب آقای دکتر محمدحسن خزاعی  احمدآباد ملاصدرا

سرکارخانم دکتر خزاعی   

سرکارخانم دکتر دوراندیش  نبش کلاهدوز 18-عصر روزهای یکشنبه وسه شنبه کلینیک سبزدرمان  09154024997

جناب آقای دکتر رضا رجبیان  خیابان دانشگاه کوچه کفایی  38411062

جناب آقای دکترمحمدعباسی  بولواردانشجونبش دانشجو26  38693805

www.doctorabbasi.ir

سرکارخانم دکتر قره  بین عارف یک وسه ساختمان ایران  38466763

سرکارخانم دکتر قرائی  میدان استقلال کلینیک شهید قانع تلفن 36060835

جناب آقای دکتر جواد کرباس فروشان  دانشگاه 20- مجتمع مهر  38523652

سرکارخانم دکتر مظلوم  شنبه و دوشنبه بولوار دانش آموز کلینیک حضرت رسول(ص)...یکشنبه کلینیک ویژه قائم

سرکارخانم دکترموسوی  خیابان دانشگاه  38591133

سرکارخانم دکتر هراتیان  محتشمی 2 ساختمان سینوهه  38470333

 

تقویم نوبت دهی اینترنتی

تاریخروزشیفتزمان حضورظرفیت اینترنتیرزرو شدهوضعیت 
رکوردی پیدا نشد