وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر محمد عباسی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

 

  

بنام او که یادش آرام بخش دلهاست

با توجه به در خواست زیادی از عزیزان دیابتی برای تجدید نسخه بطور محدود از 9 فروردین ماه از ساعت 8/30 صبح (فقط صبح)به مدت 2 ساعت مطب دایر خواهد بود.

لطفا از قسمت پایین همین صفحه نوبت اینترنتی  ویا از طریق پیامک و واتس آپ با شماره 09152053927 نوبت دریافت نموده ودر ساعت مشخص شده مراجعه فرمایید.

استفاده از ماسک و دستکش برای همه مراجعه کنندگان الزامیست.

با همدلی، همکاری، مراقبت وعدم استرس کرونا را شکست می دهیم

از آنجا که تجمع افراد با فاصله کمتراز 2 متر می توانددر انتقال کرونا موثر باشد. لطفا افرادی که نوبت دارند از تجمع جلوی میز منشی خود داری کرده و در سالن انتظارمطب  با رعایت فاصله مناسب بنشینند واگر تا نوبت آنها فاصله زمانی زیادی وجود دارد در داخل اتومبیل خود در خارج مطب منتظر بمانند

آدرس:بولواردانشجو-نبش دانشجوی 26 -تلفن38693805 و38676307

 

 

  

 

تقویم نوبت دهی اینترنتی

تاریخروزشیفتزمان حضورظرفیت اینترنتیرزرو شدهوضعیت 
1399/1/11دوشنبهصبح۳09:30 - 10:302010فعال رزرو نوبت